To fajnie że wszyscy…

To fajnie że wszyscy normalnie, uczciwie pracujący Polacy są nazywani: „złodziejami”. To to przecież z naszych podatków, z naszych pieniędzy, ufundowana została pomoc dla tych dzieci.

#neuropa #polska #osiwadczenie #gorzkiezale #rakcontent #podatki #finanse #polityka