Przez 10 lat Telewizja Polska wzięła 290 mln zł kredytów bankowych i…

W ciągu ostatnich 10 lat Telewizja Polska zasięgnął kredyty na sumę 290 mln zł, wszystkie w latach 2010-2014. Z tytułu odsetek zapłaciła 7,9 mln zł.