Działamy na rzecz jawności,…

Działamy na rzecz jawności, monitorujemy wydatki i decyzje Państwa, Krakowa. Śledziliśmy kampanie wyborcze i ich prawidłowość. Niestety może być to wkrótce trudniejsze.
Projekt ustawy o zwiększeniu zaangażowania obywateli nie wprowadza nowych mechanizmów kontroli finansowania kampanii wyborczej. Przeciwnie, zniesienie sankcji karnej za prowadzenie i finansowanie agitacji wyborczej z naruszeniem wyłączności komitetów wyborczych, co przewiduje art. 4 pkt 136 projektu, umożliwi prowadzenie takiej agitacji przez dowolny podmiot bez ujawniania źródeł finansowania i poza wszelkimi limitami wydatków. Oznaczałoby to likwidację jawności finansowania kampanii wyborczej i pozbawiłoby sensu limitowanie wydatków komitetów wyborczych oraz kontrolę zgodności finansowania z prawem.
Bądź na bieżąco. Tu proces legislacyjny:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp…
——————————————————————————————————————————————————–
TY TEŻ UWAŻASZ, ŻE WŁADZA POWINNA SŁUŻYĆ OBYWATELOWI, A NIE ODWROTNIE? WESPRZYJ NAS!
Fundacja Stańczyka tworzy warunki, w których władza naprawdę jest w rękach obywateli, a instytucje publiczne rozliczalne. Walczymy o prawo do informacji publicznej w urzędach i sądach, pomagamy organizacjom w zmaganiach z biurokratami, uczymy jak korzystać z praw obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnujemy polityków.Śledź na FB!Monitorujemy Kraków! – FBZapisz się na newslettera
Wesprzyj Fundację darowizną na działalność statutową:
➡Płatności Tpay: http://www.stanczyk.org.pl/wsparcie
➡ Lub przekaż bezpośrednio:
81 2490 0005 0000 4500 5191 0410
Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tytułem: „Darowizna na działalność statutową”
#krakow #przejrzystykrakow #finanse #polityka #malopolska #jawnosc #watchdog