Amazon w Polsce: 15 mln zł podatku dochodowego przy 1,4 mld zł przychodu

Dane w złotych. Pozostawiam ocenie Czytelników, czy koszty (a co za tym idzie bardzo niski podatek) wyglądają realnie dla polskiego oddziału Amazonu.
Przychód: 1 422 387 263.
Koszty uzyskania: 1 343 130 229.
Dochód (przychód-koszty): 79 257 034.
Podatek (19% dochodu): 15 058 836