13 krajów UE z nadwyżką w finansach publicznych, Polska w „czerwonym…

13 krajów Unii Europejskiej zanotowało w ubiegłym roku nadwyżkę w sektorze finansów publicznych. Mimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej Polska nie znalazła się w tej grupie.